Professor

Takahisa Nishizu

Associate Professor

PhD Students

Rachmad Adi Riyanto
Dang Thi Kim Lien
Tatsuya Oshima
Yoshinobu Hirata
Chie Oomoto
Li Wenchao

Master Students

Akira Umehara
Kanoko Kawai
Mami Suzuki
Tomoya Hirano
Nanako Wakita
Pranav Deevi
Miyu Inoue
Ryohei Uno
Kanta Kaiya
Ouka Kikunaga
Masahiro Shimanuki
Kotaro Takahashi
Yu Nakamura
Hinata Fukao
Hyuga Minamoto
Masako Wada
Nahdiah Anin

Administrative and technical staff

Erika Murase
Sayaka Kobayashi